تمام مطالب برچسب : حق انتخاب دادن ،تصمیم گیری
حق انتخاب دادن به کودک

حق انتخاب دادن به کودک

حق انتخاب دادن به کودک  حق انتخاب دادن    شما برنده به دنیا نمی آیید بازنده هم به دنیا نمی آیید بلکه انتخاب گر زاده می شوید هر آدمی زندگی خود را با تصمیم ها و انتخاب هایش می سازدو یکی از مهارت های مهمی که والدین باید به کودکانشان یاد بدهند تصمیم گیری هست  که با دادن حق انتخاب یاد می گیرد که چه تصمیمی بگیرد . مادری را فرض کنید که مدام چنین جملاتی را به فرزندش می گوید این لباس را بپوش ،این کار رو همین طوری که من می گم انجام بده ، الان حموم برو ، اینجا مادر برای تمام کارهای فرزندش تصمیم میگرفته و اجازه هیچ گونه تصمیم گیری به فرزندش نمی داده . […]